Ostatni produkt

Dlaczego Osstell?

Regulamin

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.implant4u.pl jest:

                                                                                        

    Implanty dla Ciebie. Firma handlowa. Krzysztof Pańko

    Ul. Meander 15, 02-791 Warszawa

 

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.implant4u.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.implant4u.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 3. Oferta sklepu przeznaczona jest dla wszelkich placówek medycznych oraz firm i instytucji. Zamówienia od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej co do zasady nie będą realizowane.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie internetowym lub wprowadzania w nich zmian.
 5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona została błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane. Promocje obowiązujące w sklepie, nie podlegają dodatkowym rabatom.
 6. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  1. Przelewem bankowym (preferowane) - przelew należy wysłać na konto 58 1090 1694 0000 0001 3060 4477. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Pobranie - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  3. Gotówką przy odbiorze własnym.
 7. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
 8. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania złożonego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od jego otrzymania.
 10. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych, braku potwierdzenia przez Kupującego lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 14. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania zapasów towarów.
 15. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
 16. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 17. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu 4 dni roboczych. Wyjątkiem są  artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
 18. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
 19. Paczki wysyłane będą firmą kurierską wybraną przez sklep, z względnieniem wyboru dokonanego przez Klienta podczas wprowadzania zamówienia. Jeśli klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską, na jego koszt.
 20. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres k.panko@interia.pl. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 21. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy powiadomić o zamiarze zwrotu sprzedawcę wiadomością e-mail na adres k.panko@interia.pl a po uzyskaniu potwierdzenia adresu zwrotnego wysłać zwracany towar na własny koszt paczką na adres uzyskany w potwierdzeniu. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Sklep zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki o ile taka miała miejsce. Sklep nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 22. Sklep może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  2. Skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. Szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  4. Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
  5. Za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej, zachowań Klienta oraz osób trzecich.
 25. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.